Till alla medlemmar i Barnen Först

 

Från och med det senaste numret av tidskriften Barnen Först, nummer 38, kommer att alla medlemmarna få en upplaga hemskickad. Det är en rutin de flesta organisationer följer vilken brukar förknippas med medlemsavgiften. Vi vill följa samma rutin. Utöver bättre tillgång till organisationens tidskrift samt ett effektiv redskap när det gäller medlemsavgifter, tillkommer faktiskt ett välkommet press för fler tidskrifter per år. 

 

En sak till, känner ni någon vän eller närstående som visar intresse till tidskiften, tveka inte att erbjuda en egen exemplar hemskickad till han/hon. Det är bara meddela oss postadressen, enklast via e-post, barnenforst@gmail.com

 

Barnen Först kommer naturligtviss att vara tillgänglig via hemsidan som förr.

 

Sist och inte minst vill vi påminna att medlemsavgiften i Barnen Först är så liten som 120  kronor/år för enskilda medlemmar och 200 kronor/år för en hel familj. Det kan betalas via organisationens postgiro: 40 55 55 – 4.

 

Härmed ber jag alla medlemmar att maila oss ett postadress till vilket vi kan posta tidskriften. Ni kommer att få sista numret av Barnen Först, nr 38, hemskickat senast 5 arbetsdagar efter att vi fått adressen.

 

___________________________________

Tack Kari!

Kari är en organisationens gamla trogna medlemmar. Efter publicering av medlemsbrevet ovan föregick han med en god exempel av medlemsvärvning. Kari betalade hela medlemsavgiften för två av sina vänner och därmed beställde tidskriften för sina vänner. Nu har Barnen Först tack vare den viktiga insatsen två nya medlemmar och ännu tyngre ansvar att muntra upp dem till permanenta medlemmar.

Det finns all anledning att följa Karis goda exempel.

Mostafa Rashidi