Efterlängtad ändring av skollagen - ett måste för Sverige!

 

En ny skollag ska se till att alla barn får grundläggande undervisning i alla ämnen, inklusive sex- och samlevnad samt idrott. I och med detta kommer föräldrars rätt att avhålla barnen från olika skolämnen att begränsas betydligt. Under de senaste årtionden har skollagen skurit ner barnens rättigheter i det svenska samhället. Det har handlat om barn inom en fjärde del av landets befolkning och det har gjorts med hänsyn till deras invandrarbakgrund. Enligt skolminister, Jan Björklund, är en remis på gång. Det är en glimt av ljus och hopp, äntligen.

 

Det får inte finnas något annat alternativ än att ändra på denna befängda barnfientliga verklighet. Under de senaste åren har flertals undersökningar gjort allt tydligare hur skolor misslyckats att stå för barnens grundläggande rättigheter inte minst mot fenomenet hedersvåld och allt vad det innebär. Undervisning i ämnen som idrott, sim och samlevnad är i sig väldigt viktiga. Men ännu viktigare är det att uteblivna undervisningar har gett både föräldrarna och deras motivering en farlig auktoritet. En kluven skola och maktlösa lärare har rättfärdigat hedersfenomenet. Nu med flertals undersökningar och mängder med bevis på undertryck, våld och diskriminering mot barn och ungdomar har regeringen ansvaret att ändra på situationen omedelbart. Skollagen är en oundviklig arena för ett effektivt ingripande.

 

Initiativet att ändra lagen är livsviktigt. Men vägen från en remiss fram till en fungerande lagstiftning är lång. Motståndet har redan börjat. Striden i själva verkställandet av lagen kommer att vara ännu hårdare. 

 

Barnen Först har sedan länge verkat för avskaffandet av barnfientliga föräldrar-undantaget i skolan. Barnen Först anser samtidigt att detta lagförslag är långtifrån tillräckligt. Att skydda barnen från religionens intrång i deras liv, kräver att:

1-      All form av religiösa inslag i skolor ska totalförbjudas. Det ska gälla alla religioner och i alla förekommande former. Just nu tågas varje dag barn från skolor till kyrkor och moskéer. Barnens tvångstillhörighet till diverse religioner stärks på olika sätt, maträtter eller klädsel etc. det måste upphöras.

2-      Alla religiösa friskolor för barn skall förbjudas. Det är skamligt hur en växande antal friskolor har fått fria händer att belägra barnens vardag, utbildning och uppfostran.

 

Barnen har rätt till en icke religiös utbildning och skolgång. Det är en grundläggande garant för ett modern och humant samhälle. Sverige har betalat hög pris för sin avvikelse från denna regel och det på bekostnad av en generation av ungdomar. Nästa generation ska räddas från samma missöde innan det blir försent.

 

Barnen Först

2 juni 2009-06-03